High Frequency DC Heating System

Kunnen we efficiënter verwarmen op een meer verantwoorde wijze, op basis van een duurzame/hernieuwbare energiebron? Wat ons betreft, zeker! Deze ontwikkeling is een nieuwe stand der techniek (patent-pending) en daarmee automatisch ook nieuw voor Altop. Natuurkundige grenzen van de toegepaste materialen zijn opgezocht om binnen wet-/regelgeving e.e.a. te kunnen realiseren.

Door een verwarmingsraster onder hoogfrequente gelijkstroom (laagspanning) te zetten kan deze ongeïsoleerd worden toegepast en worden meerdere energieverliesstappen weggenomen uit het verwarmen van een willekeurige toepassing.

Doordat de gehele installatie kan werken op gelijkspanning (DC) kan deze rechtstreeks op een duurzame energiebron aangesloten worden.
Dit is een groot verschil t.o.v. de gasgestookte warmwater verwarmingen in kassen en sportvelden.
Doordat de gehele installatie op elektriciteit is gebaseerd worden diverse rendementsverliezen overgeslagen t.o.v. bestaande systemen.
Doordat de aansturing van deze verwarming uitgerust wordt met diverse intelligentie wordt deze gekoppeld aan een hypermodern dataplatform van waaruit efficiënter aangestuurd kan worden, o.a. door algoritmen, maar ook kan er op deze manier diverse data gevisualiseerd worden voor de gebruiker / klant.

De eerste toepassing waar het product wordt toegepast is sportvelden.
Het verwarmingselement komt (ongeïsoleerd) in de bodem van een sportveld op ongeveer 20 cm te liggen. Een voedingsbron komt en verbindende kabels komen boven de grond.

Het element in de bodem heeft geen invloed op de waterdoorlaatbaarheid van het bodempakket.
Het element geeft met een extreem hoog rendement haar warmte af aan de omgeving (in deze toepassing de bodem) waardoor zowel vorst uit de grond gehouden kan worden, maar waardoor ook het groeiseizoen van de plant (in deze toepassing de grasplant) verlengt kan worden d.m.v. temperatuurstijging.

Mogelijke andere toepassingsgebieden:

  • Kassen
  • Ruimtelijke verwarming (woningbouw, etc.)
  • En meer?!

Houd ons in de gaten voor de verdere ontwikkeling.

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Terug naar overzicht
info@altopproducts.nl +31 (0)316 82 00 20