Air-dry systeem semiconductor plating line

Altop Products heeft op klant specifieke vraag een droog-/reinigingssysteem ontwikkeld voor een semiconductor plating line. De klant is ontwikkelaar en bouwer van systemen die het platen van semiconductors in-line mogelijk maakt. Op deze lijnen, die tot 35 meter lang kunnen zijn, ondergaat het product (lees semiconductor op frames) verschillende bewerkingen die uiteindelijk platen mogelijk maakt. Platen is het elektrolytisch aanbrengen van een laag metaal. In dit proces ondergaat het product meerdere chemische bewerkingen en moet telkens gespoeld en gedroogd worden na een voorgaand bad. Met name het drogen heeft in hoge mate de aandacht voor de kwaliteit en snelheid van het proces. Het drogen en reinigen gebeurde voorheen met luchtmessen.

Aandachtspunten in dit proces

  • Vervuiling op de frames door het achterlaten van vochtdeeltjes
  • Energieverbruik per product
  • Vervuiling op de frames door deeltjes in de lucht
  • Levensduur diverse componenten
  • Controle over ‘cost of ownership’

Door slimmer om te gaan met de fysische eigenschappen van lucht, kan met een lager behoeft vermogen een hogere efficiency bereikt worden. Door andere vormgeving van het luchtmes en de aanvoer van de luchtstroom kan een betere homogeniteit bereikt worden. Tevens zijn er diverse pulserende luchtstroom test setups gebouwd en gevalideerd.

Samengevat

3D-engineering
EEM-analyses
2D-engineering
3D printing
Software development
Airflow analyses
Tests op applicatie
Vochtdeeltjes metingen op analytische balans
Installatie instructies
Procesbeschrijving voor implementatie

Partners

COO Advanced Systems
Altop Semicon

Terug naar overzicht
info@altopproducts.nl +31 (0)316 82 00 20